ชื่อวิทยาศาสตร์Acestrorhynchus falcatus
ชื่อสามัญRed tail barracuda
ชื่อไทยสากแดง
วงศ์Acestrorhynchidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศเปรู
รายละเอียดเป็นปลาขนาดใหญ่อุปนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ควรเลี้ยงเป็นฝูง ไม่ต่ำกว่า 3-4 ตัว ในตู้ปลาที่ตกแต่งด้วยก้อนหินและพรรณไม้น้ำลำตัวเพรียว พื้นลำตัวสีเทาอมเงิน มีลายกลางลำตัวสีคล้ำ โคนหางมีสีคล้ำ ขนาดโตเต็มที่ได้ไม่เกิน 1 ฟุต
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ