ชื่อวิทยาศาสตร์Saurida elongata
ชื่อสามัญSlender lizardfish
ชื่อไทยปลาปากคมใหญ่
วงศ์Synodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทย
รายละเอียดลำตัวยาวเรียวกลมคล้ายทรงกระบอก ปากมีฟันคม ลักษณะหัวคล้ายหัวตุ๊กแก มีครีบหลัง ๒ ครีบ คือครีบธรรมคาและครีบไขมันซึ่งยาวเป็นติ่งเล็กๆ ใกล้โคนหาง ก้านครีบอ่อนด้านในของครีบท้องยาวกว่าด้านนอกครีบหางแฉกลึกเป็นรูปส้อม ลำตัวเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมเทา ครีบต่างๆ เป็นสีเทาหรือขาวเหลือง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ