ชื่อวิทยาศาสตร์Synodus variegatus
ชื่อสามัญVariegated lizardfish
ชื่อไทยปลาปากคมลาย
วงศ์Synodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลักษณะคล้ายปลาปากคมชนิคอื่นๆ แต่ปากแหลมกว่า ตลอดแนวสันหลังเป็นสีน้ำตาลอมเทา ส่วนสันท้องสีขาวเงิน บนลำตัวมีแถบลายสีดำพาคขวาง ๘ แถบ ครีบต่างๆ สีขาวเทาหรือเหลืองอ่อน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ