ชื่อวิทยาศาสตร์Synodus myops
ชื่อสามัญBluntnose lizardfish
ชื่อไทยปลาปากคมหูดำ , ปลาปากคมจมูกสั้น
วงศ์Synodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลักษณะคล้ายปลาปากคมชนิดอื่นๆ แต่หัวไม่แบน จะงอยปากสั้นและทู่ ปากกว้างและเฉียงลงมาก ตาเกือบอยู่ปลายสุดหัว คลอดลำตัวลายเป็นแถบยาวสีน้ำตาลอมเหลืองขอบน้ำเงิน เหนือครีบอกมีรอยแต้มเป็นแห่งยาวสีคำ - รอย ครีบต่างๆ เป็นสีขาวเหลือง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ