ชื่อวิทยาศาสตร์Saurida isarankurai
ชื่อสามัญShortjaw saury
ชื่อไทยปลาปากคมอิศรางกูร
วงศ์Synodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายเฉพาะบริเวณอ่าวไทย
รายละเอียดลำตัวเรียวรูปทรงกระบอกยาว ส่วนหัวกลมเรียวส่วนหางแบนข้าง จะงอยปากแหลม ปากกว้าง มุมปากลึกเข้ามาในแนวเฉียงจึงมีลักษณะคล้ายกับหัวของกิ้งก่า มีฟันแหลมคมเรียงกันเป็นแถบซ้อนกันไม่เป็นระเบียบ ตามีแผ่นไขมันปิด มีเกล็ดแบบขอบเรียบ เส้นข้างลำตัวสมบูรณ์ ครีบหลังสองตอน โดยตอนแรกมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 10–15 ก้าน ครีบหลังตอนที่สองเป็นครีบไขมัน ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม มีสีพื้นลำตัวเป็นสีนํ้าตาลลำตัว มีความยาวมาตรฐานสูงสุดประมาณ 12 เซนติเมตร อยู่ตามพื้นทรายและพื้นโคลน มีอยู่เฉพาะอ่าวไทยเท่านั้น
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก