ชื่อวิทยาศาสตร์Priacanthus tayenus
ชื่อสามัญPurplespot bigeye
ชื่อไทยปลาตาโต, ปลาตาหวาน
วงศ์Priacanthidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างคล้ายรูปไข่ ยาว ด้านข้างแบน หัวใหญ่ ตาโต ตาแคงเข้มเป็นเงามัน เกล็ดเล็กหยาบที่มุมฝาปิดเหงือกมีหนามแหลม ๑ อัน ครีบอกเล็กครีบท้องใหญ่แต่สั้นกว่าความยาวของหัว ในเพศผู้ครีบหางเว้าและเป็นเส้นยาวยื่นออกไป ส่วนในเพศเมียไม่มีเส้นดังกล่าว พื้นลำตัวและครีบเป็นสีแดงหรือชมพูแก่ ครีบท้องมีจุดสีน้ำตาลประอยู่ทั่วไป
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ