ชื่อวิทยาศาสตร์Parupeneus heptacanthus
ชื่อสามัญRed mullet
ชื่อไทยปลาฤาษี , ปลาหนวดฤาษี
วงศ์Mullidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างยาว ใต้คางมีหนวด ๒ เส้น ครีบหลังแยกเป็น ๒ อัน ครีบหางเว้าลึกพื้นลำตัวค้านบนเป็นสีชมพูหรือแดง ด้านท้องสีขาวเงิน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ