ชื่อวิทยาศาสตร์Upeneus sulphureus
ชื่อสามัญSulphur goatfish
ชื่อไทยปลาแพะเหลือง
วงศ์Mullidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างยาว ลำตัวค่อนข้างกลม ครีบหลังแยกเป็น ๒ อันมีแถบสีเหลืองพาด ศรีบหางเว้าลึกสีส้มขอบมีสีน้ำตาล พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีส้มเหลืองด้านท้องสีขาวเงินมีแถบสีเหลืองพาคตามความยาวลำตัวไปจนถึงโคนหาง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ