ชื่อวิทยาศาสตร์Parupeneus indicus
ชื่อสามัญIndian goatfish
ชื่อไทยปลาแพะหนวดขาว
วงศ์Mullidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดมีหนวดใต้คางสีขาว ๒ เส้น หัวโต หน้าผากลาดลง ตาเล็ก ครีบต่างๆสมบูรณ์และใหญ่ ครีบหางแฉกลึกรูปส้อม พื้นลำตัวเป็นสีม่วงแดง สีค่อนข้างจาง เหนือเส้นข้างตัวระหว่างครีบหลังทั้งสองมีรอยแต้มเป็นรูปไข่สีเหลืองทองอยู่ ๑ รอย ที่โคนหางมีจุดแต้มสีดำใหญ่ ๑ จุด
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ