ชื่อวิทยาศาสตร์Scomberomorus commerson (lacepède , 1800)
ชื่อสามัญNarrow-barred Spanish mackerel
ชื่อไทยปลาอินทรีย์บั้ง
วงศ์Scombridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างเรียวยาว แบนข้างมาก ผิวเรียบไม่มีเกล็ด ปากกว้าง ครีบหลังแยกเป็น ๒ ตอน แต่ส่วนฐานยังติดต่อถึงกัน เส้นข้างตัวตอนหน้าโค้งตามแนวสันหลัง และหยักลึกตรงเหนือรีบกัน ครีบอกค่อนข้างเล็กปลายแหลมครีบท้องเล็กอยู่ใต้ครีบอก ครีบหางปลายเว้าเป็นแฉกลึก หลังสีน้ำเงินเข้มอมเทา มีแถบสีเทาเข้มเป็นบั้งจำนวนมากพาดขวางลำตัว
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเล ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมง