ชื่อวิทยาศาสตร์Scomberomorus guttatus (bloch & schneider, 1801)
ชื่อสามัญIndo-Pacific king mackerel
ชื่อไทยปลาอินทรีย์จุด
วงศ์Scombridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างเรียวยาวแบบกระสวย ลำตัวแบนข้าง ปลายหางคอด ผิวหนังเรียบ ไม่มีเกล็ด จะงอยปากแหลม ปากกว้าง ครีบหลังแยกเป็นสองตอนครีบหางเว้าลึก หลังสีน้ำเงินเข้มอมเทา ข้างและท้องสีขาวเงิน มีจุดสีเทาเข้มหลายแถวจากครีบอกถึงคอดหาง
เครดิตภาพ : Gloerfelt-Tarp, T. ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเล ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าฯ