ชื่อวิทยาศาสตร์Rachycentron canadum (linnaeus, 1766)
ชื่อสามัญCobia
ชื่อไทยช่อนทะเล, ไหโหลย
วงศ์Rachycentridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างยาว ลำตัวกลมเป็นรูปทรงกระบอก หัวแบนกว้าง ปากกว้างใหญ่เกล็ดเล็ก ครีบหลังตอนหน้าเป็นหนามสั้นและแยกจากกัน ครีบหางกลมเมื่อยังเป็นปลาขนาคเล็ก แต่เมื่อโคเต็มที่ครีบหางจะเว้าลึกโดยมีแพนหางอันบนยาวกว่าอันล่าง ตลอดลำตัวเป็นสีน้ำตาลอมเทาสลับด้วยแถบสีขาว ๒ แถบพาดไปตามความยาวลำตัว
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ