ชื่อวิทยาศาสตร์Lethrinus lentjan (lacepède, 1802)
ชื่อสามัญEmperor , Pink ear emperor
ชื่อไทยปลาหมูสี , ปลาหมูสีแก้มแดง
วงศ์Lethrinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างคล้ายคลึงปลากะพงมาก ที่แตกต่างก็คือปลาหมูสีมีจะงอยปากที่ยาวและแหลมกว่า มีเกล็ดขนาคเล็กที่แก้มอันหลังและลำตัว ลำตัวป้อมท่อนหางยาวปลายคอด หัวโต ปากกว้าง นัยน์ตาโตอยู่ใกล้กะโหลกหัวครีบหลังยาว ส่วนที่เป็นก้านครีบแข็ง มีปลายเป็นหนามแหลมยื่นพ้นตัวครีบ ส่วนหลังของครีบมีปลายเรียวแหลมเช่นเคียวกับปลายครีบก้น ครีบอกมีปลายแหลม ครีบหางเว้าเล็กน้อย ปลายแฉกแหลม พื้นลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลืองเกล็ดทุกเกล็ดมีจุดสีขาว
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ