ชื่อวิทยาศาสตร์Lutjanus bohar (forsskål 1775)
ชื่อสามัญTwo-spot red snapper
ชื่อไทยกะพงแดงปานขาว
วงศ์Lutjanidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดปลาขนาดปานกลางถึงใหญ่ มีลำตัวป้อมและแบนข้างปานกลาง มีเกล็ดปกคลุมลำตัวและแก้มเป็นแบบที่มีขอบหลังเป็นหนาม (ctenoid) ปากกว้าง มีร่องจากจมูกไปถึงด้านหน้าของตา ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงมีแถบสีเข้มเข้มจาง ๆ ครีบท้องอยู่ตำแหน่งอก มีจุดเริ่มต้นอยู่หลังฐานครีบหู ครีบอกมีสีชมพูขอบหลังสีดำเด่นชัด ในวัยเด็กและตอนโตบางตัวอาจมีจุดสีเงินสีขาวสองจุดที่ด้านหลัง ครีบหางมีลักษณะตัดตรง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se