ชื่อวิทยาศาสตร์Lutianus lutjanus (bloch, 1790)
ชื่อสามัญGoldenstriped snapper
ชื่อไทยปลาข้างเหลือง
วงศ์Lutjanidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลำตัวยาวและเกือบกลม ตาโต ปากค่อนข้างเล็ก เกล็ดเล็ก ครีบหางเว้าน้อย พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำตาลอมแดง ด้านท้องสีเหลืองอ่อน เหนือเส้นข้างตัวมีเส้นสีเหลืองทองเล็กๆ หลายเส้น ส่วนใต้เส้นข้างตัวมีแถบสีเหลืองทองพาดจากเบื้องหลังตาไปสุดที่โคนหางด้านบน ถัดจากแถบดังกล่าวเป็นเส้นเล็กๆ หลายเส้นพาดไปตามความยาวขนานกันไป ครีบทุกครีบสีเหลืองส้ม
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ