ชื่อวิทยาศาสตร์Lutjanus johnii (bloch, 1792)
ชื่อสามัญJohn snapper
ชื่อไทยปลากะพงแดงข้างปาน
วงศ์Lutjanidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดครีบหางเว้าน้อยพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลอมเหลือง มีเส้นสีน้ำตาลหรือสีทองพาดบนเกล็ดไปตามความยาวลำตัว บนเส้นข้างตัวมีรอยแต้มสีดำเป็นรูปไข่ ๑ รอย ครีบอกและครีบท้องสีชมพูอ่อนส่วนครีบอื่นๆ สีเหลืองขาว
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ