ชื่อวิทยาศาสตร์Lutjanus johnii (bloch, 1792)
ชื่อสามัญGolden snapper, John 's snapper
ชื่อไทยกะพงทอง ปลากะพงแดงข้างปาน อังเก่ย
วงศ์Lutjanidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดปลากะพงทอง มีรูปร่างค่อนข้างป้อม แบนข้าง ลำตัวมีสีเหลืองทอง มีจุดสีดำบริเวณลำตัวค่อนมาทางครีบหางพ่อแม่พันธุ์ปลาเมื่อมีขนาด 4 - 5 กิโลกรัม สามารถนำมาเพาะพันธุ์ในบ่อคอนกรีตที่มีระบบน้ำหมุนเวียน อัตราส่วนเพศผู้ : เพศเมีย 1:1 โดยให้ปลาสดเป็นอาหารและเสริมด้วยวิตามินซี วิตามินอี สาหร่าย สไปรูลิน่า และสารอาหารแคปซูลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต เพาะพันธุ์โดย วิธีฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นให้มีการผสมพันธุ์วางไข่ตามธรรมชาติ ไข่ปลากะพงทองเป็นไข่ลอย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 700 - 800 ไมครอน การเก็บไข่จากบ่อพ่อแม่พันธุ์โดยใช้ผ้าขาวตาละเอียดรวบรวมไข่ในตอนเช้านำมาฟักในถัง ประมาณ 17 - 18 ชั่วโมง ลูกปลาเริ่มฟักเป็นตัว ที่อุณหภูมิน้ำ 29 - 30 องศาเซลเซียส ความเค็ม 28 - 30 ส่วนในพันส่วน
เครดิตภาพ: โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง