ชื่อวิทยาศาสตร์Lutjanus malabaricus (bloch & schneider, 1801)
ชื่อสามัญMalabar blood snapper
ชื่อไทยปลากะพงแดง
วงศ์Lutjanidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลำตัวค่อนข้างยาวและแบนกว้าง หัวใหญ่เกล็ดโตพอประมาณ ขอบเกล็ดเรียบ ครีบอกแหลมยาวเกือบจดส่วนหน้าครีบกัน ครีบหางตัดหรือเว้าน้อยลำตัวสีชมพูอมแดง เหนือเส้นข้างตัวมีสีเหลืองจางๆ พาดเฉียงขึ้นไปข้างบน ส่วนใต้เส้นข้างตัวพาดไปตามความยาว มีแถบสีแดงอมม่วงพาดจากแนวหลังนัยน์ตาไปจรดฐานครีบหลัง มีรอยแต้มสีแดงที่โคนหางด้านบน ๑ รอย ครีบทุกครีบมีสีชมพูอมแดง ครีบหลังและครีบหางมีปลายครีบดำ
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ