ชื่อวิทยาศาสตร์Lutjanus vitta (quoy and gaimard, 1824)
ชื่อสามัญBrownstripe snapper
ชื่อไทยปลากะพงข้างแถว
วงศ์Lutjanidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดเกล็ดเล็ก ครีบทางตัดตรง พื้นลำตัวสีเหลืองอมแดง ด้านข้างลำตัวเป็นสีม่วงแดง ด้านท้องสีขาวเงิน มีแถบเล็กๆ สีเทาปนดำ ๑ แถบ พาดจากเบื้องหลังตาไปสุดที่โดนครีบหางตอนบน ครีบทุกครีบเป็นสีเหลือง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ