ชื่อวิทยาศาสตร์Encrasicholina heteroloba (ruppell, 1837)
ชื่อสามัญshorthead anchovy
ชื่อไทยปลากะตักหัวแหลม
วงศ์Engruaridae
ถิ่นที่อยู่อาศัย
รายละเอียดมีขนาดเล็ก รูปร่างกลมยาว ท้องกลม เกล็ดที่ท้องรูปร่างเหมือนเข็มมี ๔-๖ เกล็ด มุมปากอยู่เลยนัยน์ตามาก ปากแหลม นัยน์ตาโต ลำตัวสีขาวใสท้องสีขาว
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ