ชื่อวิทยาศาสตร์Stolephorus indicus (van hasselt, 1823)
ชื่อสามัญanchovy , Indian anchovy
ชื่อไทยปลากะตักควาย, ใส้ตัน
วงศ์Engruaridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลำตัวยาวเรียวด้านข้างแบน ท้องเป็นสัน เกล็ดบริเวณหน้าครีบท้องแข็งเป็นหนาม หัวโต จะงอยปากสั้น ปากกว้างและเฉียงขึ้นข้างบน ครีบหลังและครีบกันมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบหางลึกเป็นแฉก ครีบอกและครีบท้องมีขนาคเล็กมีแถบสีขาวดาคที่ข้างลำตัวและมีจะงอยปากใหญ่กว่าปลากะตักชนิดอื่น
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ