ชื่อวิทยาศาสตร์Stolephorus dubiosus (wongratana , 1983)
ชื่อสามัญThai anchovy
ชื่อไทยปลากะตัก,กังฮื้อ
วงศ์Engruaridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทย
รายละเอียดลำตัวยาวแบนข้าง จะงอยปากค่อนข้างสั้นส่วนปลายแหลม ปากเปิดออกด้านล่าง มีกระดูกขากรรไกรบนชี้ยาวเลยขอบหลังของ pre-operculum เกล็ดมีขนาดปานกลาง ไม่มีเส้นข้างตัว ท้องเป็นสันคมมีหนามที่ท้อง ครีบก้นสั้นจุดกำเนิดอยู่ ระยะประมาณกลางฐานครีบหลัง มีเส้นสีคู่ด้านหลังบริเวณใต้ครีบหลัง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se