ชื่อวิทยาศาสตร์Stolephorus insularis (hardenberg , 1933)
ชื่อสามัญHardenberg's anchovy
ชื่อไทยปลากะตักหัวป้าน,กังฮื้อ
วงศ์Engruaridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลำตัวยาวแบนข้าง จะงอยปากค่อนข้างสั้นส่วนปลายแหลม ปากเปิดออกด้านล่าง มีกระดูกขากรรไกรบนชี้ยาวเลยขอบหลังของ pre-operculum ไม่มีเส้นข้างตัว ท้องเป็นสันคมมีหนามที่ท้อง ครีบก้นสั้นมีจุดกำเนิดอยู่ด้านล่างประมาณกลางฐานครีบหลัง ทวารหนักใต้ส่วนหน้าของฐานครีบหลัง มีเส้นสีเป็นคู่ที่ด้านหลัง หางสีเหลืองเข้ม
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se