ชื่อวิทยาศาสตร์Diodon liturosus (shaw, 1804)
ชื่อสามัญBlackblotched porcupinefish
ชื่อไทยปลาปักเป้าหนามทุเรียน
วงศ์Diodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลในชายฝั่งทั่วไปในอ่าวไทย
รายละเอียดปลาปักเป้าหนามทุเรียนมีลำตัวค่อนข้างกลม และแบนทางด้านบนเล็กน้อย หัวขนาดใหญ่เรียวเล็กลงไปทางหาง ตากลมโต กลอกไปมาได้และมีหนังตายื่นลงมาเป็นติ่ง ปากหนามีฟันเชื่อมต่อกัน ครีบหูขนาดใหญ่คลี่ออกคล้ายพัด ครีบหลังมีอันเดียวอยู่เยื้องไปทางหาง ครีบท้องไม่ปรากฎ ครีบทวารอยู่ตรงกับครีบหลัง ครีบหางโค้งกลม ขนาดความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ผิวลำตัวเป็นหนังย่นและมีหนามแข็งพับลู่ไปทางหาง แต่จะตั้งขึ้นเมื่อตกใจหรือถูกรบกวนและพองตัวได้ พื้นลำตัวมีสีเทา มีลายด่างสีดำเป็นปื้นใต้ตา ใต้คาง บนหัว ข้างแก้มและบนหลัง ปลาปักเป้าชนิดนี้ เนื้อของปลาชนิดนี้รับประทานไม่ได้
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง