ชื่อวิทยาศาสตร์Torquigener hypselogeneion (bleeker, 1852)
ชื่อสามัญOrange-spotted toadfish
ชื่อไทยปลาปักเป้าลาย
วงศ์Tetraodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามแนวทรายชายฝั่งตื้นและในปากแม่น้ำ
รายละเอียดปลาปักเป้าลายมีลักษณะลำตัวสีน้ำตาลเข้ม มีจุดสีเหลืองและมีลวดลายที่ด้านหลัง มีแถบสีเหลืองถึงน้ำตาลทึบตั้งแต่โคนครีบอกด้านบนถึงโคนครีบหาง แถบสีน้ำตาลแนวตั้งกว้าง 4 แถบที่แก้ม (แถบที่ 2 ใต้ตา) และ ส่วนล่างของลำตัวมีสีขาว
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishesofaustralia