ชื่อวิทยาศาสตร์Lagocephalus suezensis (clark & gohar, 1953)
ชื่อสามัญSuez puffer
ชื่อไทยปักเป้าหลังด่าง
วงศ์Tetraodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล
รายละเอียดปักเป้าหลังด่างโดยปกติแล้วจะมีขนาดลำตัวยาว 7 -15 เซนติเมตร ครีบหลังแบบครีบเดี่ยวมีครีบอ่อน 10-19 ก้าน ครีบทวารมีครีบอ่อน 8-12 ครีบหางเว้าเล็กน้อย หัวลักษณะยื่นยาว ปากเล็กและมีที่ฟันแข็งแรง ลำตัวเรียบเนียนไม่มีเกล็ด มีหนามที่เล็กมากสามารถมองเห็นได้ที่บริเวณท้องและบริเวณพื้นผิวด้านหลัง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : ICUN-MEDMIS