ชื่อวิทยาศาสตร์Lagocephalus lunaris (bloch and schneider, 1801)
ชื่อสามัญGreen rough backed puffer
ชื่อไทยปลาปักเป้าเขียว
วงศ์Tetraodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามพื้นทะเลที่เป็นทราย แนวปะการังชายฝั่ง หรือบริเวณปากแม่น้ำ
รายละเอียดปลาปักเป้ามีลักษณะลำตัวกลม หัวทู่ ปากสั้น จมูกเป็นท่อ มีเส้นข้างตัวอย่างน้อย 1 เส้น ลำตัวกลม มีก้านครีบหลังและครีบก้นไม่เกิน 16 ก้าน จมูกมีช่องเปิด 2 ช่อง หางเว้าเป็นรูปส้อม แนวข้างลำตัวไม่มีหนาม ไม่มีจุดสีเข้มที่หลังและข้างลำตัว บริเวณของหนามหน้าครีบหลังกระจายเป็นบริเวณกว้างจนคลุมบริเวณส่วนบนของหัวทั้งหมด โดยขอบด้านข้างเว้าเล็กน้อย
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง