ชื่อวิทยาศาสตร์Chelonodon patoca (buchanan, 1822)
ชื่อสามัญMilkspotted puffer
ชื่อไทยปลาปักเป้า
วงศ์Tetraodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบได้ตามชายฝั่ง ทะเลสาบ ปากแม่น้ำหรือบริเวณป่าชายเลน
รายละเอียดเป็นปลาปักเป้าขนาดกลาง เมื่อโตเต็มที่ยาวได้ประมาณ 25 เซนติเมตร พบใหญ่สุดได้ถึง 38 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยจะพบเพียงแค่ 13–15 เซนติเมตร ลำตัวมีลวดลายสะดุดตา โดยเฉพาะมีลายพาดบริเวณหลังในแนวครีบอกและครีบก้น เป็นลายพาดคล้ายอานม้าสีดำมีขอบสีขาว หลังมีสีเขียวอมเหลือง และมีจุดกลมสีขาวขนาดแตกต่างกันกระจายทั่ว ข้างลำตัวมีสีขาวเหลือบเงิน ท้องมีสีเหลืองสด ครีบต่าง ๆ ใสไม่มีสี ยกเว้นครีบหางที่เป็นสีเหลืองสด
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se