ชื่อวิทยาศาสตร์Muraenesox bagio
ชื่อสามัญCommon pike conger
ชื่อไทยยอดจาก
วงศ์Muraenesocidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบอินโด - แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดปลายอดจากมีลักษณะรูปร่างเรียวยาวกว่าปลาไหลชนิดอื่น ลำตัวค่อนข้างกลม ไม่มีเกล็ด ส่วนหางแบน ส่วนหัวเรียวยาว ปากกว้าง ขากรรไกรยื่นเลยนัยน์ตา ตาค่อนข้างเล็ก ฟันค่อนข้างใหญ่เป็นฟันเขี้ยวอยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้าง ครีบหลีงและครีบหางติดกันยาวจนสุดปลายหาง ครีบอกขนาดเล็ก
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)