ชื่อวิทยาศาสตร์ ilisha melastoma
ชื่อสามัญIndian ilisha
ชื่อไทยอีปุดตาโต,เล็กฮื้อ,ตาตุ่ม
วงศ์Pristigasteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบแพร่กระจายอยู่ในบริเวณทะเลชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทย
รายละเอียดเป็นปลาทะเลขนาดเล็ก ประเภทปลาผิวน้ำ ลำตัวยาว แบนข้างมาก ท้องเป็นสันคม ครีบก้นมีฐานยาว ครีบท้องและครีบหลังเล็ก ครีบหางเว้า ปากเฉียงขึ้น ตาโต สีลำตัวด้านบนมีสีเทาเข้ม ส่วนท้องสีขาวเงิน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำที่นำเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ำ สมุทรสาคร