ชื่อวิทยาศาสตร์Herklotsichthys dispilonotus
ชื่อสามัญBlacksaddle herring
ชื่อไทยแชลั้งสองจุด
วงศ์Clupeidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำแปซิฟิกกลางตะวันตก: อ่าวไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กในวงศ์ Chirocentridae ขนาดโตเต็มที่ 8.5 เซนติเมตร มีลักษณะลำตัวแบนข้างมาก สันท้องแหลม เกล็ดบางหลุดง่าย เกล็ดในแนวสันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย ปากเล็กเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็ก ลำตัวสีเงิน เฉพาะด้านหลังสีน้ำเงินเข้ม บนลำตัวที่ใกล้มุมแผ่นปิดเหงือกมักมีแต้มสีดำคล้ำหนึ่งจุด ครีบหลัง และครีบหางสีดำคล้ำอมเหลือง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)