ชื่อวิทยาศาสตร์Sardinella gibbosa
ชื่อสามัญGoldstripe sardine
ชื่อไทยหลังเขียวแถบทอง
วงศ์Clupeidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำแปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาทะเลประเภทผิวน้ำในวงศ์ Chirocentridae ขนาดโตเต็มที่ 29.6 เซนติเมตร ลำตัวมีลักษณะเรียวยาว เส้นข้างลำตัวมีสีทอง ครีบหลังและครีบหางมีขอบทึบ มีแต้มสีดำบริเวณครีบหลัง ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก
เครดิตภาพ : Randall, John E. ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)