ชื่อวิทยาศาสตร์Plotosus lineatus
ชื่อสามัญStriped eel catfish
ชื่อไทยดัก, ปิ่นแก้ว,ซัวม้อ
วงศ์Plotosidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปทั่วอ่าวไทย หรือตามแถบน้ำกร่อยและน้ำจืด
รายละเอียดเป็นปลาไม่มีเกล็ด ลักษณะลำตัวเรียวยาว ด้านข้างแบน ส่วนหัวแบนลงมีหนวด ครีบหลังและครีบหูมีก้านครีบแข็ง (เงี่ยง) มีลักษณะเป็นฟันเลื่อย ไม่มีครีบไขมัน ส่วนหัวแบนยาวเรียวแหลม ครีบหลังตอนที่สอง ครีบก้นและครีบหางติดต่อกัน นกจากนี้มีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจ คือ dendritic organ อยู่ที่รูก้น ด้านหลังลำตัวมีสีดำปนน้ำตาล ด้านท้องสีขาว ในวัยอ่อนจะมีแถบสีขาวปนเหลือง3แถบพาดไปตามความยาวลำตัว
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำที่นำเข้าผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ำสมุทรสาคร