ชื่อวิทยาศาสตร์Apogon pleuron
ชื่อสามัญRib-bar cardinalfish
ชื่อไทยอมไข่
วงศ์Apogonidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำ แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาทะเลขนาดเล็ก บริเวณส่วนหัวและลำตัวมีแถบสีน้ำตาล 2 แถบ รูปร่างป้อมสั้นส่วนหางเรียว บริเวณลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนปนเทา
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)