ชื่อวิทยาศาสตร์Ostorhinchus cavitensis
ชื่อสามัญWhiteline cardinalfish
ชื่อไทยอมไข่
วงศ์Apogonidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำ อินโดแปซิฟิก
รายละเอียด: เป็นปลาทะเลขนาดเล็กประเภทปลาผิวน้ำ ลักษณะลำตัวเรียวยาว ตาโต ครีบหางเว้าตื้น มีแถบตรงกลางลำตัวสีเหลืองสดและเส้นสีเหลืองสีใสบางๆ ที่ด้านหลัง มีจุดสีดำบริเวณคอดหาง ในวัยอ่อนตัวจะมีสีเหลือง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)