ชื่อวิทยาศาสตร์Pseudapocryptes borneensis
ชื่อสามัญSlender mudskipper
ชื่อไทยท่องเที่ยว
วงศ์Oxudercidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำเอเชีย
รายละเอียดเป็นปลาทะเลในวงศ์ Oxudercidae ขนาดโตเต็มที่ 12 เซนติเมตร มีลักษณะลำตัวเรียวยาว ครีบหลังมีสอตอนแยกกันอย่างชัดเจน ครีบก้านยาวโดยมีความยาวเท่ากับครีบหลังตอนที่สอง ครีบหางมีลักษณะปลายแหลมคล้ายใบโพธิ์
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)