ชื่อวิทยาศาสตร์Stigmatogobius sadanundio
ชื่อสามัญSpotted goby
ชื่อไทยบู่จุด
วงศ์Oxudercidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำเอเชีย
รายละเอียดเป็นปลาทะเลขนาดเล็กในวงศ์ Oxudercidae ขนาดโตเต็มที่ 9 เซนติเมตร ลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมเรียวแต่สั้น ครีบหลังมีสองตอน โดยครีบหลังตอนที่หนึ่งจะสูงและตั้งตรง ครีบก้นยาวเทียบเท่ากับความยาวของครีบหลังตอนที่สอง โดยทั่วไปมีสีครีมอมเหลือง และมีจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วทั้งร่างกาย รวมถึงบริเวณโคนครีบทุกครีบ จะมีจุดสีน้ำตาลกระจายอยู่เช่นเดียวกัน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)