ชื่อวิทยาศาสตร์Arcygobius baliurus
ชื่อสามัญIsthmus Goby
ชื่อไทยบู่
วงศ์Gobiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กในวงศ์ Gobiidae ขนาดโตเต็มที่ 10.2 เซนติเมตร ลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมเรียว แต่มีขนาดเล็ก ครีบหลังมีสองตอน โดยครีบหลังตอนที่หนึ่งจะตั้งตรง ครีบก้นยาวเทียบเท่ากับความยาวของครีบหลังตอนที่สอง ลำตัวสีเทากึ่งโปร่งแสงมีจุดสีน้ำตาลและสีขาวตามตัว
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)