ชื่อวิทยาศาสตร์Amblyeleotris sp.
ชื่อสามัญGoby
ชื่อไทยบู่กุ้ง
วงศ์Gobiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโดแปซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กในวงศ์ Gobiidae ขนาดโตเต็มที่ 13 เซนติเมตร ลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมเรียวแต่มีขนาดเล็ก ครีบหลังมีสองตอน โดยครีบหลังตอนที่หนึ่งจะตั้งตรง ครีบก้นยาวเทียบเท่ากับความยาวของครีบหลังตอนที่สอง ลำตัวมีสีขาวและมีลายพาดขวางตามแนวลำตัวเป็นสีส้มน้ำตาล จำนวนมาก ซึ่งมีลายคล้ายกับกุ้ง ครีบจะมีสีเหลืองขอบน้ำเงิน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)