ชื่อวิทยาศาสตร์Parachaeturichthys polynema
ชื่อสามัญTaileyed Goby
ชื่อไทยบู่หางจุด
วงศ์Gobiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กในวงศ์ Gobiidae ขนาดโตเต็มที่ 15เซนติเมตร ลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมเรียว แต่มีขนาดเล็ก ครีบหลังตอนที่หนึ่งสั้นและตั้งสูง ครีบหลังมีสองตอน โดยครีบหลังตอนที่หนึ่งจะตั้งตรง ครีบก้นยาวเทียบเท่ากับความยาวของครีบหลังตอนที่สอง ลำตัวมีสีขาว บนฐานครีบหางมีจุดสีดำขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยสีเหลือง และครีบทุกครีบมีสีดำ
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)