ชื่อวิทยาศาสตร์Ambassis gymnocephalus
ชื่อสามัญBald glassy
ชื่อไทยข้าวเม่า
วงศ์Ambassidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก ลักษณะลำตัวสั้นและแบนข้างมาก ครีบหลังมีสองตอน โดยครีบหลังตอนหน้าจะสูงและตั้งตรง ลำตัวมีสีเงินอมเทา ครีบทุกครีบมีสีใส ปลายครีบหลังตอนที่หนึ่งและครีบหางมีรอยแต้มสีดำ พบในน้ำตื้น หรือพบได้ทั่วไปในปากแม่น้ำ บริเวณลุ่มแม่น้ำตอนล่าง สามารถทนน้ำจืดได้เฉพาะในอุณหภูมิที่แคบ (23-26°C) กินสัตว์จำพวกครัสเตเชียเป็นหลักในตอนกลางคืนแต่ยังจับปลาขนาดเล็ก ไข่ปลา และตัวอ่อนในปากแม่น้ำเป็นอาหาร
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)