ชื่อวิทยาศาสตร์Ambassis kopsii
ชื่อสามัญSingapore glassy perchlet
ชื่อไทยข้าวเม่า
วงศ์Ambassidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก ลักษณะลำตัวสั้นและแบนข้างมาก ครีบหลังมีสองตอน โดยครีบหลังตอนหน้าจะสูงและตั้งตรง ลำตัวมีสีเงิน มีขนาดเล็กกว่า Ambassis gymnocephalus ครีบหลังตอนที่หนึ่งจะมีรอยแต้มสีดำขนาดใหญ่ชัดเจน อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งและน้ำกร่อย บางครั้งก็ขึ้นไปในน้ำจืด กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหาร
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)