ชื่อวิทยาศาสตร์Planiliza subviridis
ชื่อสามัญGreenback mullet
ชื่อไทยกระบอกดำ
วงศ์Mugilidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Mugilidae ขนาดโตเต็มที่ 40 เซนติเมตร รูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างกลม หัวเรียวเล็กและแบน ลำตัวมีสีเงิน ตาอยู่ใกล้กับจะงอยปาก ครีบทุกครีบมีสีดำ ด้านบนลำตัวมีสีเขียวเข้ม ส่วนหัวมีสีน้ำตาล ท้องสีขาว 3-6 แถบสีเข้มไม่ชัดเจนตามแถวบนของเกล็ด ครีบหลังสีเทา ครีบหางสีน้ำเงินขอบดำ ครีบครีบอกสีเหลืองและอาจมีจุดสีน้ำเงินที่โคนครีบ
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)