ชื่อวิทยาศาสตร์Xiphasia setifer
ชื่อสามัญHairtail blenny
ชื่อไทยกระบี่
วงศ์Blenniidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Blenniidae ขนาดโตเต็มที่ 53 เซนติเมตร ลักษณะลำตัวเรียวยาวกลม ครีบหลังอยู่บริเวณหลังตา มีตอนเดียวแบบยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลเหลือง และมีแถบสีดำพาดขวางตามลำตัว ตัวเต็มอาศัยบริเวณพื้นอ่อนเปิดโล่งและที่อยู่อาศัยที่เป็นโคลนตั้งแต่อ่าวตื้นไปจนถึงน้ำลึก พบในโพรงคล้ายท่อในพื้นทรายหรือโคลน พบน้อยมากแต่มักพบเห็นบ่อยในตอนกลางคืน ออกหากินเวลากลางคืน ไข่เป็นแบบจมน้ำและแบบยึดติด และยึดติดกับพื้นผิวโดยใช้แผ่นใย หรือฐานยึด ตัวอ่อนชมักพบในน่านน้ำชายฝั่งทะเลตื้น มีรูปร่างคล้ายปลาไหล แต่ไม่ค่อยเห็นว่ายน้ำออกจากโพรง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)