ชื่อวิทยาศาสตร์Echeneis naucrates
ชื่อสามัญSharksucker
ชื่อไทยเหาฉลาม
วงศ์Echeneidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำแอตแลนติกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Echeneidae มีลักษณะลำตัวเรียวยาว บริเวณส่วนหัวมี sucker ไว้ยึดเกาะกับฉลาม มีครีบทั่วไปคล้ายปลา ได้แก้ครีบหลัง ครีบอด ครีบท้อง ครีบก้น และครีบหาง มักพบการดำรงชีวิตอย่างอย่างอิสระในบริเวณชายทะเลตื้นและรอบ ๆ แนวปะการัง ยึดติดกับโฮสต์ที่หลากหลาย เช่น ฉลาม ปลากระเบน ปลากระดูกขนาดใหญ่ หรือเต่าทะเล วาฬ โลมา และกับเรือ อาจตามนักดำน้ำ กินปลาตัวเล็กๆ เหยื่อของปรสิต และของโฮสต์ บางครั้งในวัยอ่อนทำหน้าที่กินซากตามแนวปะการัง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)