ชื่อวิทยาศาสตร์Uraspis uraspis
ชื่อสามัญWhitemouth jack
ชื่อไทยจุ้ยจินบั้ง
วงศ์Carangidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาประเภทกลางน้ำขนาดเล็กในวงศ์ Carangidae โตเต็มที่ 28 เซนติเมตร ลำตัวมีลักษณะแบนด้านข้าง ครีบหลังเป็นแบบสองตอน ครีบอกยาว ครีบหางเว้าตื้น ตาโต ปากกว้าง บริเวณลำตัวมีสีเทาเงิน ครีบมีสีดำ ครีบก้นยาวจรดครีบหาง มักจะอาศัยรวมกันเป็นฝูง กินสัตว์น้ำกลุ่มครัสตาเชียนเป็นอาหาร
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)