ชื่อวิทยาศาสตร์Carangoides armatus
ชื่อสามัญLongfin trevally
ชื่อไทยจุ้ยจิน
วงศ์Carangidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Carangidae ขนาดโตเต็ที่ 58 เซนติเมตร มีลักษณะลำตัวกลมและแบนด้านข้าง ตาเล็ก ปากค่อนข้างกว้าง มีครีบหลังตอนเดียว มีครีบแข็งที่บริเวณครีบหลังและบริเวณครีบท้อง ลักษณะตั้งตรงยาว ครีบหางเป็นแบบเว้าตื้น ลำตัวมีสีเงินเงา พบตัวเต็มวัยในน่านน้ำชายฝั่งใกล้กับปะการังและโขดหิน รวมทั้งในทะเลสาบน้ำตื้น
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)