ชื่อวิทยาศาสตร์Caranx sexfasciatus
ชื่อสามัญBigeye trevally
ชื่อไทยสีกุน, หางกิ่วหม้อ, แง่บ๊วย, สีขน, หางแข็ง
วงศ์Carangidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิก
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Carangidae ลำตัวค่อนข้างกลมและแบนข้างมาก ตาเล็ก ปากค่อนข้างกว้าง มีครีบหลังสองตอน ครีบหางเป็นแบบเว้าลึกและแผ่ออก ลำตัวมีสีเงินจนถึงสีเขียวอมรุ้ง เกล็ดขนาดเล็ก ครีบมีสีใส ลักษณะเด่นคือบริเวณลำตัวมีความนูน ใกล้กับบริเวณคอดหางจะมีเส้นเว้าตรงกลางตัว
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)