ชื่อวิทยาศาสตร์Decapterus russelli
ชื่อสามัญIndian scad
ชื่อไทยทูแขก
วงศ์Carangidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Carangidae เป็นปลาประเภทกลางน้ำ โตเต็มที่ขนาด 45 เซนติเมตร ลำตัวเรียวยาว มีสีเขียวอมน้ำเงินบริเวณด้านบนของลำตัว ด้านล่างมีสีเงิน ครีบหางมีสีเหลือง ครีบหลังเป็นแบบสองตอน แผ่นปิดเหงือกจะมีจุดสีดำขนาดเล็ก ครีบหางเว้าตื้น เมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บริเวณน้ำลึกจนถึงหน้าดิน โดยอาศัยรวมกันเป็นฝูง พบมากตามแถบน่านน้ำชายฝั่งและมหาสมุทรอินเดีย กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหารเช่น แพลงก์ตอน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)