ชื่อวิทยาศาสตร์Phenacogrammus interruptus
ชื่อสามัญCongo tetra
ชื่อไทยคองโก เตตร้า
วงศ์Alestidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำคองโก ประเทศแซร์ ทวีปแอฟริกากลาง
รายละเอียดปลาขนาดเล็กนิยมเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงในตู้พรรณไม้น้ำ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้หลายชนิดโดยเฉพาะในกลุ่ม tetra มีลักษณะลำตัวเพรียวยาวและแบนข้าง เกล็ดมีขนาดใหญ่เป็นมันแวววาวสีเหลือบคล้ายสีรุ้งแผ่นหลังมีสีเขียวอมน้ำตาล ปลายครีบหลังและครีบหางมีสีขาวคล้ายครีบขาดแหว่ง ช่วงกึ่งกลางหางมีสีดำ
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ, ร้านโรจน์รวมปลา ข้อมูล: อรุณี รอดลอย และคณะ