ชื่อวิทยาศาสตร์Seriolina nigrofasciata
ชื่อสามัญBlackbanded trevally
ชื่อไทยสำลี
วงศ์Carangidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั่วไปตามแถบน่านน้ำอินโด-แปซิฟิกตะวันตก
รายละเอียดเป็นปลาประเภทกลางน้ำในวงศ์ Carangidae โตเต็มที่ขนาด 70 เซนติเมตร ลำตัวมีลักษณะแบนด้านข้าง ตาเล็ก ปากกว้าง ลำตัวด้านบนมีสีเทาอมฟ้า และด้านท้องมีสีขาวเงิน ครีบหลังเป็นแบบตอนเดียว ครีบหางเว้าตื้น มักอาศัยอยู่ตามแนวปะการัง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se กมลวรรณ สุนารัตน์ (แปล)